โน้ตเพลง(2)-แขกต่อยหม้อ

posted on 09 Mar 2011 17:07 by musoholic
เอาโน็ตมาแจกครับเพลงแขกต่อยหม้อ จากเว็บขลุ่ยนุ่มละมุนครับ
.

แขกต่อยหม้อ

 

ท่อน ๑

- - - ร

- - - ม

- - - ฟ

- - - ซ

- ล - ซ

- ฟมร

ดรมฟ

- ซ - ม

๓ ชั้น

- - - -

- - - -

- ดรม

- ฟ - ซ

- ร ร ร

- มฟซ

ลซฟซ

ลทซล

 

- - - -

- - - ดํ

- - - รํ

- - - ฟ

- - - -

ซฟมร

มรดร

มฟซล

 

(รํดํลซ)

(รํดํลซ)

(ดํลซฟ)

(ดํลซฟ)

- - - -

ซฟมร

ดรมฟ

- ม - ร

ท่อน ๒

- - - -

- - - -

- ซ - ซ

- - - มํ

- - รํ มํ

รํดํทดํ

ทลซล

ทดํรํมํ

 

- - - -

- - - -

ลลซล

ซซฟซ

ฟฟมฟ

มมรม

รรดร

ดํดํทดํ

 

- ซ - ซ

- - - ดํ

- - - ซ

- - - ฟ

ซฟมฟ

ซล - ซ

( หยุด

หยุด)

 

- ดํ - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ม

- - - ร

ดรมฟ

- ม - ร

ท่อน ๑

- - - -

รมฟซ

- - - ร

- - - ม

รดรม

- ฟ - ซ

ลซฟซ

ลทซล

๒ ชั้น

- - - -

ดํลซฟ

ซฟมฟ

- ซ - ล

- - ซ ล

ซฟมซ

ฟมรฟ

มรดร

ท่อน ๒

- - - -

- - - -

ซลซดํ

- รํ - มํ

- - รํ มํ

รํดํ - รํ

ดํรํมํรํ

ดํท - ดํ

 

- ซ - ซ

- - - ดํ

- - - ซ

- - - ฟ

- - ซ ล

ซฟมซ

ฟมรฟ

มรดร

ท่อน ๑

- - - -

รมฟซ

ลซฟซ

ลทซล

- - - -

ดํลซฟ

ซฟมร

มรดร

ท่อน ๒

- - - -

มดรม

ซลซม

ซมรด

- - - -

มดรม

รมซม

รด - ร

ลูกหมด

- - รํ รํ

- - รํ รํ

- - รํ รํ

- - รํ รํ

- - มํ รํ

- ดํทดํ

- ดํทดํ

- รํมํรํ

 

-มํรํมํ

- รํดํท

- ทลท

- ทลซ

- ซรซ

- ลทดํ

- ดํทดํ

- รํมํรํ

.
เพลงนี้ท่อนลูกหมดเครื่องดนตรีที่มีเสียงนำอย่างระนาดเอกหรือซอด้วงเล่นนำนะครับ คือจบท่อนสองของชั้นเดียวแล้วก็ขึ้นเปน 
.
l ร ร - - l ร ร - - l ร ร - - l ร ร - - l ..........  อ่าครับพอจะเข้าใจไหม

Comment

Comment:

Tweet

#7 By (171.96.182.247|171.96.182.247) on 2015-04-16 09:19

เพลงนี้ไม่อยากจนเกินไป เป่าเเล้วเพราะมาก

#6 By by...beem (115.67.227.137) on 2013-08-14 19:48

เพลงนี้ไม่อยากจนเกินไป เป่าเเล้วเพราะมาก

#5 By by...beem (115.67.227.137) on 2013-08-14 19:46

เพลงนี้ไม่อยากจนเกินไป เป่าเเล้วเพราะมาก

#4 By by...beem (115.67.227.137) on 2013-08-14 19:43

#3 By by...beem (115.67.227.137) on 2013-08-14 19:41

เพลงนี้เพราะมากๆเลย

#2 By พรพรรณ (103.7.57.18|171.100.35.109) on 2013-03-16 20:54

ดีมากเลย ขอบคุณมาก

#1 By conan (103.7.57.18|125.26.174.124) on 2012-05-25 17:05