สุขสันต์วัน Valentine's ครับ

posted on 14 Feb 2011 19:41 by musoholic
สุขสันต์วัน Valentine's ครับ ขอให้ทุกคนมีความสุข แต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบนะครับอิอิ 
วันนี้เพื่อให้เข้ากับเทศกาลก็เลยจะมาแจกโน็ตเพลง "มยุราภิรมย์" ครับ
เพลงนี้เป็นเพลงทำนองหวานๆ ไว้เล่นจีบสาวก็ได้นะเออ ถ้ามีซอด้วง ซออู้ อย่างละตัว
นี่แจ่มเลยละครับ ล้อกันมันส์หยด
.

                                                          มยุราภิรมย์ ( ๒ ชั้น )

.

 

๒ ชั้น

- - - -

- - - รํ

- - - -

- - - -

ดํลดํรํ

- ดํ - ล

ซฟรฟ

- ซ - ร

 

- - - -

- - - ร

- - - -

ดํล - ร

- - - -

ฟรดร

- ร - -

ฟซ - ฟ

 

- - - ด

- - - ร

- - - ฟ

- - - -

- ด - ร

ดรฟล

- ด - ร

ฟดรฟ

 

- - - ด

- - - ร

- - - ฟ

- - - -

- ด - ร

ฟดรฟ

- ซ - ซ

ลดํ - ล

 

(- ดรด

- -ร ฟ)

(- ซ -ซ

ลดํ -ล)

(-ดํรํดํ

- -รํ ฟ)

(- ซ -ซ

ลดํ -ล)

 

(-ดํ-ล)

(-ดํ-ล)

(-ซ-ฟ)

(-ซ-ฟ)

(-ล –ซ)

(-ล –ซ)

(-ฟ-ร)

(-ฟ-ร)

 

- - - ซ

- - - ล

- - - ดํ

- - - รํ

- - - -

- - - -

ดํรํฟํรํ

ดํล - ดํ

 

(- ล- ล

ดํรํ-ดํ)

(- ล- ล

ดํรํ- ดํ)

(-ล- ล

ดํรํ-ดํ)

(-ล- ล

ดํรํ-ดํ)

 

- - - ฟํ

- - - รํ

- - ดํ ล

- ดํ - -

- ล - ซ

- ฟ - ซ

ฟร - ด

- - - -

 

- - - ฟ

- - - ร

- - ดํ ล

- ดํ - -

- ฟ - ซ

- ล - ซ

- ล - ดํ

- - - -

 

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ร

- - - -

- - - -

- ร - ร

ฟซ - ฟ

ชั้นเดียว/๑

(- - - ด

- ร - ฟ

ดรฟล

ดํรํดํดํ

- - ฟํรํ

ดํรํลดํ

ลดํรํฟ

- ซ - ล

- - - รํ

ดํรํลดํ

รํดํฟํรํ

- ดํ - ล

- - ดํ ล

ซลดํฟ

- ร - ร

ฟซ -ฟ)

(-ล -รํ)

(-ล -รํ)

(-ดํ -รํ)

(-ดํ -รํ)

ดํรํฟํล

ดํรํดํดํ

ลดํรํฟ

- ซ - ล

- - ล ล

ดํรํ - ดํ

- - ฟ ฟ

ซล - ซ

- - ล ล

ดํรํ - ดํ

- - ร ร

ฟซ - ฟ

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ร

- - - ดํ

- - - ล

ซฟ - ซ

- - - -

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ร

- - - -

- - - -

- - ร ร

ฟซ - ฟ

 

               ชั้นเดียว  เที่ยวแรกเล่นบรรทัดที่ ๑ - ๔   เที่ยวที่สองเล่นบรรทัดที่ ๑ - ๖

.

ขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีครับ  

Comment

Comment:

Tweet

=[]=!!
อะไร๊เนี่ย

เล่นไงหว่า

#1 By (203.114.109.2) on 2011-02-22 10:24