ปูพื้นฐาน ดนตรีไทย(1.5)

posted on 16 Dec 2010 13:25 by musoholic
 มาอัพบล็อคเพื่มเติมครับ ขยายจากเอนทรี่ที่เเล้ว ว่าด้วยการฝึกนับจังหวะครับ
เอาละเข้าเรื่องเรื่มแรกให้อ่านตัวเลขในห้องเพลงพร้อมกับเคาะมือไปด้วยนะครับ ให้จังหวะสม่ำเสมอนะครับ
แบบฝึกหัดที่ 1.1
l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l 1 2 3 4 l
ต่อไปให้อ่านเฉพาะตัวเลขนะครับ ขีด - อย่างนี้ไม่ต้องอ่านให้ท่องในใจเอาครับ
แบบฝึกหัดที่ 1.2
l - 2 - 4 l - 2 - 4 l - 2 - 4 l - 2 - 4 l - 2 - 4 l - 2 - 4 l - 2 - 4 l - 2 - 4 l
แบบฝึกหัดที่ 1.3
l - - - 4 l - - - 4 l - - - 4 l - - - 4 l - - - 4 l - - - 4 l - - - 4 l - - - 4 l
เอาละครับเอามาฝาก 3 แบบฝึกหัด อันจะเป็นพื้นฐานในการเล่นดนตรีไทยต่อไปนะคับ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ บ้าย บาย

Comment

Comment:

Tweet