โน้ตเพลง(2)-แขกต่อยหม้อ

posted on 09 Mar 2011 17:07 by musoholic
เอาโน็ตมาแจกครับเพลงแขกต่อยหม้อ จากเว็บขลุ่ยนุ่มละมุนครับ
.

แขกต่อยหม้อ

 

ท่อน ๑

- - - ร

- - - ม

- - - ฟ

- - - ซ

- ล - ซ

- ฟมร

ดรมฟ

- ซ - ม

๓ ชั้น

- - - -

- - - -

- ดรม

- ฟ - ซ

- ร ร ร

- มฟซ

ลซฟซ

ลทซล

 

- - - -

- - - ดํ

- - - รํ

- - - ฟ

- - - -

ซฟมร

มรดร

มฟซล

 

(รํดํลซ)

(รํดํลซ)

(ดํลซฟ)

(ดํลซฟ)

- - - -

ซฟมร

ดรมฟ

- ม - ร

ท่อน ๒

- - - -

- - - -

- ซ - ซ

- - - มํ

- - รํ มํ

รํดํทดํ

ทลซล

ทดํรํมํ

 

- - - -

- - - -

ลลซล

ซซฟซ

ฟฟมฟ

มมรม

รรดร

ดํดํทดํ

 

- ซ - ซ

- - - ดํ

- - - ซ

- - - ฟ

ซฟมฟ

ซล - ซ

( หยุด

หยุด)

 

- ดํ - ดํ

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ม

- - - ร

ดรมฟ

- ม - ร

ท่อน ๑

- - - -

รมฟซ

- - - ร

- - - ม

รดรม

- ฟ - ซ

ลซฟซ

ลทซล

๒ ชั้น

- - - -

ดํลซฟ

ซฟมฟ

- ซ - ล

- - ซ ล

ซฟมซ

ฟมรฟ

มรดร

ท่อน ๒

- - - -

- - - -

ซลซดํ

- รํ - มํ

- - รํ มํ

รํดํ - รํ

ดํรํมํรํ

ดํท - ดํ

 

- ซ - ซ

- - - ดํ

- - - ซ

- - - ฟ

- - ซ ล

ซฟมซ

ฟมรฟ

มรดร

ท่อน ๑

- - - -

รมฟซ

ลซฟซ

ลทซล

- - - -

ดํลซฟ

ซฟมร

มรดร

ท่อน ๒

- - - -

มดรม

ซลซม

ซมรด

- - - -

มดรม

รมซม

รด - ร

ลูกหมด

- - รํ รํ

- - รํ รํ

- - รํ รํ

- - รํ รํ

- - มํ รํ

- ดํทดํ

- ดํทดํ

- รํมํรํ

 

-มํรํมํ

- รํดํท

- ทลท

- ทลซ

- ซรซ

- ลทดํ

- ดํทดํ

- รํมํรํ

.
เพลงนี้ท่อนลูกหมดเครื่องดนตรีที่มีเสียงนำอย่างระนาดเอกหรือซอด้วงเล่นนำนะครับ คือจบท่อนสองของชั้นเดียวแล้วก็ขึ้นเปน 
.
l ร ร - - l ร ร - - l ร ร - - l ร ร - - l ..........  อ่าครับพอจะเข้าใจไหม
ดีครับ กลับมาแล้วหลังจากค้างไว้เป็นเดือน แฮะต้องสอบอ่าครับเลยไม่มีเวลาแต่วันนี้โล่งแล้ว
สำหรับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ............ความตาย!!!!!
คือ เมื่อคืนเนี่ยผมไปงานศพญาติมาครับ แล้วทีนี้เพลงที่เค้าเปิดน่ะ ทุกคนก็รู้นะครับว่าปกติ
งานศพจะเปิดเพลงเศร้าๆ อย่างธรณีกรรแสง หรือ พม่าโศก แต่งานนี้เค้าเปิด ลาวดวงเดือนครับท่าน
โอ้แม่เจ้า!!! ระนาดล้อกับซออู้ซะหวานเลยครับ เหมือนงานแต่งมากกว่าเท่านั้นยังไม่พอครับ ยังมี
เพลงสนุกๆอีกหลายเพลงอย่าง เขมรไทรโยค แขกบรเทศ ผมก็ว่าจะไปถามนะครับว่าทำไมเปิดเพลง
ไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเลย แต่ก็ไม่กล้าครับ กลัวเขาหาว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่อง แล้วก็ยังไม่แตกฉาน
เรื่องดนตรีไทยด้วยครับ แต่ฟังแล้วมันตงิดๆยังไงไม่รู้ไม่ค่อยเข้ากับงานเลย
เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวเอาโน็ตมาแจกอีก  

สุขสันต์วัน Valentine's ครับ

posted on 14 Feb 2011 19:41 by musoholic
สุขสันต์วัน Valentine's ครับ ขอให้ทุกคนมีความสุข แต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบนะครับอิอิ 
วันนี้เพื่อให้เข้ากับเทศกาลก็เลยจะมาแจกโน็ตเพลง "มยุราภิรมย์" ครับ
เพลงนี้เป็นเพลงทำนองหวานๆ ไว้เล่นจีบสาวก็ได้นะเออ ถ้ามีซอด้วง ซออู้ อย่างละตัว
นี่แจ่มเลยละครับ ล้อกันมันส์หยด
.

                                                          มยุราภิรมย์ ( ๒ ชั้น )

.

 

๒ ชั้น

- - - -

- - - รํ

- - - -

- - - -

ดํลดํรํ

- ดํ - ล

ซฟรฟ

- ซ - ร

 

- - - -

- - - ร

- - - -

ดํล - ร

- - - -

ฟรดร

- ร - -

ฟซ - ฟ

 

- - - ด

- - - ร

- - - ฟ

- - - -

- ด - ร

ดรฟล

- ด - ร

ฟดรฟ

 

- - - ด

- - - ร

- - - ฟ

- - - -

- ด - ร

ฟดรฟ

- ซ - ซ

ลดํ - ล

 

(- ดรด

- -ร ฟ)

(- ซ -ซ

ลดํ -ล)

(-ดํรํดํ

- -รํ ฟ)

(- ซ -ซ

ลดํ -ล)

 

(-ดํ-ล)

(-ดํ-ล)

(-ซ-ฟ)

(-ซ-ฟ)

(-ล –ซ)

(-ล –ซ)

(-ฟ-ร)

(-ฟ-ร)

 

- - - ซ

- - - ล

- - - ดํ

- - - รํ

- - - -

- - - -

ดํรํฟํรํ

ดํล - ดํ

 

(- ล- ล

ดํรํ-ดํ)

(- ล- ล

ดํรํ- ดํ)

(-ล- ล

ดํรํ-ดํ)

(-ล- ล

ดํรํ-ดํ)

 

- - - ฟํ

- - - รํ

- - ดํ ล

- ดํ - -

- ล - ซ

- ฟ - ซ

ฟร - ด

- - - -

 

- - - ฟ

- - - ร

- - ดํ ล

- ดํ - -

- ฟ - ซ

- ล - ซ

- ล - ดํ

- - - -

 

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ร

- - - -

- - - -

- ร - ร

ฟซ - ฟ

ชั้นเดียว/๑

(- - - ด

- ร - ฟ

ดรฟล

ดํรํดํดํ

- - ฟํรํ

ดํรํลดํ

ลดํรํฟ

- ซ - ล

- - - รํ

ดํรํลดํ

รํดํฟํรํ

- ดํ - ล

- - ดํ ล

ซลดํฟ

- ร - ร

ฟซ -ฟ)

(-ล -รํ)

(-ล -รํ)

(-ดํ -รํ)

(-ดํ -รํ)

ดํรํฟํล

ดํรํดํดํ

ลดํรํฟ

- ซ - ล

- - ล ล

ดํรํ - ดํ

- - ฟ ฟ

ซล - ซ

- - ล ล

ดํรํ - ดํ

- - ร ร

ฟซ - ฟ

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ร

- - - ดํ

- - - ล

ซฟ - ซ

- - - -

- - - ล

- - - ซ

- - - ฟ

- - - ร

- - - -

- - - -

- - ร ร

ฟซ - ฟ

 

               ชั้นเดียว  เที่ยวแรกเล่นบรรทัดที่ ๑ - ๔   เที่ยวที่สองเล่นบรรทัดที่ ๑ - ๖

.

ขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีครับ  

วันนี้มาอัพบล้อคครับ เห็นหัวข้อแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ที่ตั้งใจมาอัพ
เพราะว่ามีคนถามที่โรงเรียนว่า "ทำไมผมไม่เล่นดนตรีสากล"
ผมเลยคิดหาคำตอบมาว่าทำไมผมถึงมาเล่นดนตรีไทย^^
.
ประการแรก ดนตรีไทยเป็นสมบัติประจำชาติ ถ้าไร้ซึ่งคนอนุรักษ์
หรือสืบสานเอาไว้ สิ่งเหล่านี้อาจจะหายไปได้
.
.
ประการที่สอง ผมคิดว่า ไม่ว่าเราจะเล่นดนตรีไทยหรือสากลมันก็เป็น "ดนตรี" เหมือนกัน
เพียงแต่เป็นดนตรีคนละแขนงเท่านั้น อีกอย่างคือผมมาเล่นดนตรีไทยได้เพราะ ดนตรีสากล
งงไหมละครับ คือผมได้ดูคอนเสิร์ท ที่มีการนำเอาดนตรีไทยมาผสมวงกันได้อย่างลงตัว
และวงที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันคือ วงดนตรีไทยประยุกต์ นี่แหละครับ
.
ประการสุดท้าย คือความจริงที่ว่า ผมก็มีความหลงใหลในดนตรีสากลเหมือนกัน 
เครื่องดนตรีที่